Tensor kowariantny i kontrawariantny

Tensor kowariantny i kontrawariantny.
,br> Kowariantność oznacza indeksowanie. Tensor kowariantny to macież o indeksach, które zapisujemy, jest to umowa trzeba się tego nauczyć na pamięć

Tensor kontrawariantny to tensor odwrotny do porzedniego i zapisujemy go w postaci

Mnorzenie tensorów jak i dodawanie odpowiada odpowiednio mnożeniu i dodawaniu odpowiadających swoim miejscem współrzędnych tych dwóch tensorów. Dla mnożenia zachodzi więc równość

U góry, wielkości znajdujące się w liczniku są dowolnymi funkcjami, a mianowniki są współrzędnymi tych funkcji.

Definicja tensora metrycznego. Wzór na tensor metryczny.

Wzór na liczenie tensorów znajdziecie pod poniższym linkiem

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

Definicja tensora

Jest to twór matematyczny gwarantujący prostopadłość lini dowolnego kształtu, tylko wtedy istnieje przestrzeń. Tensor jest zdefiniowany następującym wzorem. Wyprowadzenie znajduje się pod poniższymi linkami

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2013/03/wstep-do-ogolnej-teorii-wzglednosci.html

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2013/04/w-skrocie-teoria-ta-opisuje-ksztat.html

K zmienia się od jeden do n co daje nam liczbę sum, a i zmienia się od jeden do j, co daje nam liczbę wierszy i kolumn.

Tensor kowariantny i kontrawariantny.
,br> Kowariantność oznacza indeksowanie. Tensor kowariantny to macież o indeksach, które zapisujemy, jest to umowa trzeba się tego nauczyć na pamięć

Tensor kontrawariantny to tensor odwrotny do porzedniego i zapisujemy go w postaci

Mnorzenie tensorów jak i dodawanie odpowiada odpowiednio mnożeniu i dodawaniu odpowiadających swoim miejscem współrzędnych tych dwóch tensorów. Dla mnożenia zachodzi więc równość


Wyżej podaną tablicę liczymy według wzoru.

Dokładnie rozpisany ten wzóre znajdziecie w artykule – Rachunek tensorowy.

Wstęp do ogólnej teorii względności. cz 2

Wzór na liczenie tensorów znajdziecie pod poniższym linkiem

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

W skrócie teoria ta opisuje kształt przestrzeni wielowymiarowych. Dla przestrzeni kartezjańskiej, która jest liniami prostymi prostopadłymi do siebie. Wogóle definicją jakiej kolwiek przestrzeni jest prostopadłość lini dowolnego kształtu. Wektor wypadkowy składający się z dwóch wektorów można opisać

Gdzie wersory e – iks i e – igtek są wersorami czyli wektorami jednostkowymi, pokazującymi kierunek. Ponieważ przestrzeń kartezjańska jest liniami prostymi, więc wersory są stałe f(e) = 1. Dla dwóch wektorów w tej przestrzeni stosujemy aksjomat iloczynu dwóch wektorów i bierzemy tylko ich składowe iksowe. To wystarczy by opisać kształt przestrzeni dowolnego kształtu, lecz identycznych w karzdym kierunku.

Poto stosujemy iloczyn dwóch wektorów by otrzymać macierz wersorów, która nazwana jest tensorem metrycznym.Tensor to twór matematyczny, który gwarantuje nam prostopadłość wektorów. W ten spsób możemy liczyć przestrzenie ,których niewidziomy, my widzimy tylko trzy wymiary a tensor pozwala nam liczyć przestrzenie nawet o nieskończenie wielu wymiarach. Z powyższego rysunku mamy więc dwa wektory o składowych w kierunku x.

Więc iloczyn tych dwóch składowych daje nową słkadową wypadkową w kierunku x.

J9e) – jest Jakobianem przejścia wersorów e(n). W przestrzeni kartezjańskiej funkcja je opisująca jest stała i równa jeden.

I wartość takiego tensora metrycznego jest równy jeden.

.

Ostatni wzór otrzymujemy po przejściu do różniczek, czyli bardzo małych zmian. Więcej znajdziecie tutaj:

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/rachunek-rozniczkowy-wykad.html

Jeżeli teraz założymy że przestrzeń kartezjańska nie jest zakrzywiana tylko przez masę lecz ma dowolnie zadany kształt wtedy tensor przestaje być równy wersorowi e = 1 w przestrzeni Kartezjańskiej, lecz zmienia się o d(e) gdy idziemy po niezmienniku transformacji d(S).Należy wtedy rozważyć tensor typu

d(s) – Jest interwałem – czyli niezmiennikiem transformacji w którym x y z tak się wzajemnie zmieniają, że S jest zawsze stałe. To skompilikowany tensor do rozwiązania. Zapznajcie się z przestrzeniami Mińkowskiego Tensorem Rocciego, przestrzeniami Rimana, symbolami Czesterfilda oraz macierzami Lorentza. To wszystko trzeba znać by podążyć drogą Ensteina i rozwiązać powy,,zszy tensor. Na tym polega wielkość równania Ensteina> My sami nie potrafimy tego uczynić, powoli uczymy się rachunku tensorowego, gdy się nauczymy w przyszłości opiszemy drogę Ensteina w możliwie najprostszy sposób. Może lepiej uczmy się razem. Zauważcie, że twierdzenie pitagorasa jest więc niezmiennikiem transformacji. Ta niezmienność jest zadana automatycznie po przez formułę równania, nie trzeba więc żadnych zabiegów przy x y z . Transformacja wyjdzie automatycznie.

Definicja tensora

Widać z powyższego, że tensor jest zdefiniowany następującym wzorem.

K zmienia się od jeden do n co daje nam liczbę sum, a i zmienia się od jeden do j, co daje nam liczbę wierszy i kolumn. k musi być równe j gdyż tylko macierz kwadratowa gdzie i = j jest tensorem.Zauważmy, że tensor ten jest pomnożony po przez liczbę składowych w kierunkach od i do j co w efekcie daje nam twierdzenie Pitagorasa. Iloczyn tych współrzędnych jest też tensorem Oznaczmy go d(B)in. Możemy więc małą zmianę wektora C zapisać

Dowód

Zapamiętajmy ten wzór stanowi punkt wyjścia do dalszych obliczeń. Teraz musimy poduczyć się trchę teori rachunku tensorowego. Zauważymy, że
br> Br>
Więc tensor Bin jest kwadratem nie zmiennika transformacji S. Tensor gij jest sumą tensorów przy poszczgólnych współrzędnych x y …n. Zmiana tensorów gij oraz Bij została zadana przez powyższe równanie . Tensor Bij ma więc postać

Tensor kowariantny i kontrawariantny.

Kowariantność oznacza indeksowanie. Tensor kowariantny to macież o indeksach, które zapisujemy, jest to umowa trzeba się tego nauczyć na pamięć

Tensor kontrawariantny to tensor odwrotny do porzedniego i zapisujemy go w postaci

Mnorzenie tensorów jak i dodawanie odpowiada odpowiednio mnożeniu i dodawaniu odpowiadających swoim miejscem współrzędnych tych dwóch tensorów. Dla mnożenia zachodzi więc równość

Widzimy teraz, że tensor Bij jest kontrawariantny do tensora gij. Ostatecznie więc nasze równanie ma postać

Wykonując całlkowaniepo d(xij) i d(Bij) oraz stosując aksjomat tożsamości mnożenia i dodawania otrzymujemy wzór na długość wektora C w dowolnej przestrzeni

Jedną drugą opuściliśmy w potędze by zgadzały się wymiary. Czy to dobra alternatywa wzoru Ensteina? Puszczamy to w internet by ktoś to sprawdził. Powinno być plus trzy. Takie przybliżenie jest bardziej prawdziwe. Jest to naturalnie metryka przestrzeni w Cx – Przepraszamy za błąd w oznaczeniu. Wyżej podaną tablicę liczymy według wzoru.

Dokładnie rozpisany ten wzóre znajdziecie w artykule – Rachunek tensorowy.

3 Ontologia i Społeczeństwo oraz jednostka. Iluzoryczne poczucie winy.

Co jest grzechem a co nim nie jest. Mechanizm iluzorycznej rzeczywistości.

Kultura społeczna danego narodu lub ugrupowania wpaja w nas co jest grzeszne a co nie. Najczęściej są to zasady wpojone bez dowodu, wynikłe z obserwacji na poziomie coś boli lub nie. Boli to złe nie boli to dobre. Bardzo często tak przyjęte aksjomaty postępowania są błędne sprzeczne z logiką. Dla przykładu weźmy sexs. Dlaczego przyjęło się wśród Ludzi, że jest to coś grzesznego coś czego należy się wstydzić. Dowodem takiego stany rzeczy jest to, że nie uprawiamy seksu publicznie. Przyczyną prawdopodobnie jest silne uczucie zazdrości towarzyszące osobą obserwującym. Boli to kogoś więc pewnie jest to złe. Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe huczy w podświadomości i wstydliwość, przyjęcie tego jako coś grzesznego gotowe. Społeczeństwa popełniają błąd, należy zastanowić się raczej co jest przyczyną nieprzyjemnej zazdrości. Prawdopodobnie przyczyną jest enzym Testosteron, który powoduje w nas uczucia chęci dominacji nad drugimi i posiadania. Jest to narkotyk produkowany przez nasze ciała, zmieniający, wręcz wypatrzający prawdziwą rzeczywistość. Mężczyzna i kobieta bez testosteronu (kobieta ma inny odpowiednik Testosterony) widząc parę uprawiającą sexs poszuka sobie partnera lub po prostu przyłączy się do grupy,bez uczucia nieprzyjemnej zazdrości. Stanie się to bez ich wysiłku brak testosterony prawdopodobnie zagwarantuje brak tego uczucia.
Drugi przykład, niech karzdy czytelnik wyobrazi sobie, że autorytety moralne stale wypowiadają się, że bajki dla dzieci są grzeszne. Należy w sobie wzbudzić uczucie pewności, że tak jest, a natychmiast oglądając bajkę poczujecie się winni grzechu. Złe jest to co niszczy i tak powinniśmy budować swoją moralność. Filmy pełne przemocy są złe gdyż powodują zniszczenie uczuć łagodności a w zamian dają uczucia agresywne w w stosunku do osób drugich, nawiasem mówiąc jest to dowód, że wiara powoduje powstawanie uczuć winy lub nie winy. Przyjęło się w społeczeństwach, że nie jest to złe i choć rozumiemy inaczej to jednak wiara w nas, że jest to coś dobrego powoduje brak uczucia winy.

Filmy erotyczne tu sytuacja jest odwrotna, w rzaden sposób te filmy nie przyczyniają się do destrukcji uczuć i moralności, jest wręcz przeciwnie powodują ewolucję zrozumienia piękna kobiety i męszczyzny, uczą łagodności (Oczywiście nie wszystkie), gwarantują nasz rozwój intelektualny po przez doskonalenie się spowodowane chęcią przypodobania się partnerowi, dają na to nowe pomysły, a jednak są uznane przez społeczności jako coś wręcz ohydnego. Tak wpojone nam spojrzenie na tego typu filmy bez dowodu skąd bierze się przyczyna zazdrości powoduje u oglądających tego typu filmy fałuszywe poczucie grzechu.

Prawdopodobnie  w naszych organizmach istnieje więcej takich narkotyków, które produkują nasze organizmy. Mamy poważne powody przypuszczać, że są one naszym systemem kar i nagród. Testosteron prawdopodobnie odpowiada za uczucie uporu, mówi do  nas nie ustępuj bo okażesz się gorszy. Gdy ustępujemy odbiera nam część energii co towarzyszy bólowi. My tym samym mamy dowód, że ustępliwość i kroczenie w dialogu ścieżką porozumienia jest złe, jst to iluzja, jest wprost przeciwnie, tym samym nasza wiara zostaje zabrudzona fałszem. Gdy nie ustąpimy tylko pobijemy przeciwnika testostorn doładowuje nam energii co skutkuje dobrym samopoczuciem, dając nam tym samym fałszywy dowód, że takie postępowanie jest dobre, że tak ułożony jest świat.

Wogóle wystarczy wierzyć  na przykład ,że filmy naszpikowane przemocą są dobre, że na przemocy oparty jest świat, że takie jest jego prawo gwarantujące porządek, czyli wierzyć w nieprawdę, którą zafundował nam testosteron, i jeżeli postęujemy zgodnie ze swoją wiarą wtedy otrzymamy  od naszego systemu kar i nagród nagrodę, ale o ironio, jeżeli postąpimy dobrze wtedy wystąpimy przeciw własnym zasadą i wtedy po mimo to otrzymamy karę, w postaci jestem ciepłe piwo z którym każdy może zrobić co chce, wraz z uczuciem ohydy do własnej osoby

Istnieje też planetarna tarcza, którą stanowi miesznka ohydy i piękna przyrody. Blokuje nam ona automatycznie życie zgodne z prawami wszechświata. Zasada działania tej tarczy jest prosta, powstaje wypadkowa uczuć np na widok pięknego ptaka zabijającego owada, ta wypadkowa odbiega od naturalnego porządku wszechświata, powoli niszcząc naszą wrażliwość na okrucieństweo śmierci i zniszczenia. Tym samym od momentu urodzenia pomału przestajemy widzieć drogę prawdy i dobra.

Planetarna tarcza zła.

Istnieje też planetarna tarcza, którą stanowi miesznka ohydy i piękna przyrody. Blokuje nam ona automatycznie życie zgodne z prawami wszechświata. Zasada działania tej tarczy jest prosta, powstaje wypadkowa uczuć np na widok pięknego ptaka zabijającego owada, ta wypadkowa odbiega od naturalnego porządku wszechświata, powoli niszcząc naszą wrażliwość na okrucieństweo śmierci i zniszczenia. Tym samym od momentu urodzenia pomału przestajemy widzieć drogę prawdy i dobra.

Ontologia. Destrukcja miłości przez boga, w istotach, którym dał życie.

Miłość
Być w stanie miłosny, być zakochanym, to być w idealnej harmonii duszy (fale EM) i ciała. Miłość to widzenie piękna i tajemniczości w harmonii, w porządku, zrozumienie piękna komplikacji tego porządku. Dla istoty zdolnej odczuwać miłość, nie ma brzydkich kształtów, gdyż i one stanowią komplikację a co dopiero mówić o roślinach i zwierzętach
Co z pająkami, jak to pogodzić?


Sedno tkwi w blokadzie uczuć miłości.


W miarę upływu czasu przyzwyczajamy się do porządku nas otaczającego i przestajemy widzieć w nim pięno. Wyobraźmy sobie sytuację że w pustynnych okolicach, w których się urodziliśmy i przez całe życie widzieliśmy porządek złożony z piasku, nagle trafiamy do bujnego lasu. 
Jesteśmy pewni, że przez pewien czas wydawało by Nam się, iż znajdujemy się w raju.
Porządku lasu niesposób zrozumieć w krótkim czasie. Porządku budowy Trawy, Drzewa, Zwierząt i w końcu Człowieka.
Nie ma więc powodu, by ten codzienny widok nam spowszedniał – Przestał interesować.. Stale mamy coś do odkrywania, nawet porządek zwykłego Kamienia, jest bardzo skomplikowany.
Dlaczego więc po bardzo krótkim czasie, przestajemy widzieć piękno i tajemniczość otoczenia?


Problem – Sedno tkwi w blokadzie uczucia miłości


Przecież powinniśmy stale czuć wielką, olbrzymią, wręcz nie mal ie zgłębioną tajemniczość i Sakralność Otoczenia.
Powinniśmy czuć jego wymykającą się naszemu poznaniu skomplikowaność.
Istota zdolna odczuwać miłość, na widok niszczonego liścia przez owada, powinna też razem z wyżej opisanymi uczuciami, odczuwać bezdenną czarną rozpacz, jak to ma miejsce przy stracie kogoś Ukochanego. 
Dlaczego tak nie jest?


Wyjaśnienie tkwi w blokadzie miłości.


Powinna to zrozumienie czuć skutkiem zrozumienia, że traci coś wspaniałego, coś co daje Jej ogrom Piękna, Tajemniczości, Bezpieczeństwo – Uszczuplenie Tajemniczości swojego Otoczenia i wreszcie coś co daje Jej Siły Witalne – Życiowe.
Na początku Miała Owada i Liść a chwilę później, tylko Owada i to co Owad wydalił.
Na ten widok Istota taka, poczuła by Strach i Poczucie Niebezpieczeństwa.
Zły przejmuje kontrolę nad naszymi ciałami, ale w sposób bardzo perfidny, taki byś my tego nie poczuli. Jedząc mięso to On tak naprawdę je to mięso a nam blokuje zrozumienie jak bardzo to jest ohydne, blokuje pamięć i informacje jak przebiega produkcja mięsa i wędlin, naszą wyobraźnię, która powinna sama żywo przedstawić nam obraz uśmiercanego zwierzęcia , jego ból i strach, a później masarza grzebiącego we wnętrznościach tego zwierzęcia, obryzganego jego krwią. Gdy by nasze umysły wiary i uczucia nie były kontrolowane, to takie obrazy skutecznie uniemożliwiły by nam konsumpcję.

Ontologia. Podstawowe prawdy.

Bardzo pomoże też zrozumienie oczywistej prawdy, że My w takiej sytuacji niejesteśmy niczemu winni. To co brzydkie w naszych uczuciach jest wynikiem kompromisów byśmy mogli żyć w otaczającej nas ohydzie. Niech karzdy sobie przypomni jak dodawał sobie animuszu w sytuacji niesazczęścia, powtarzając sobie jak Mantrę, to przecież nic takiego i próbował generować w sobie twarde nasączone animuszem uczucia. Wystarczy cofnąć się do czasów dzieciństwa i przypomnieć sobie stratę ulubionego pupila, matki lub ojca, przypomnieć sobie ten straszliwy ból i beznadzieję. Gdy byśmy chcieli tak przeżywać każdą śmierć zwierzęcia i śmierć naszych bliskich, długo byśmy nie pożyli. .To stwardnienie emocjonalne w nas to wynik otaczającej nas śmierci, na żywo i w telewizji, nawet filmy z przemocą powstają jako odreagowanie, uodpornienie na otaczającą nas ohydę. Nawet nie można chodzić po lasach i łąkach dla relaksu, gdyż wiąże się to z rozdeptywaniem zwierząt. Co czuje dziecko, starsi mogą się z takiej wrażliwości śmiać ale niech sobie wyobrażą siebie jako dziecko, które dopiero co nauczyło się chodzić, jeszcze nie uodpornione, które nadeptuje na ślimaka, za chwilę na mrówkę i co krok niszczy niechcący jakieś zwierze. Co ten dziecio – żerca porobił!!!!!!!!!,  Przecież ten jego świat to kloaka. Czy wiedząc to wokalista zespołu Crematory nie ma racji śpiewając, że obstawił nam każdy ruch? Tak to ułożył, że prawie każde posunięcie nasze powoduje profanację lub grzech. Czy to nie jest wystarczający dowód, że najsilniejszy bóg, który szumnie zwie się naszym miłosiernym ojcem, jest w istocie czystym ohydnym złem? Przecież widać, że jest to wszystko z ohydnym rozmysłem ułożone!!!!!!!!!  Wiedząc to i rozumiejąc i mając jasno określonego winowajcę, odrazu spada kamień z piersi. To on doprowadził do wypaleń emocjonalnych i obecnie panującej znieczulicy społecznej. Niestety obstawienie Naszych ruchów mu nie wystarczyło, on chce żreć na całego, więc dodatkowo kontroluje wszystkie nasze czakry. Kontrola czakry rozumu sprawia, iż to on kieruje tokiem naszych myśli. Stąd wynikają prawdy logiczne o nim, potwierdzone przez nas doświadczalnie:

– Najpotężniejszy bóg jest zły
– Wszystko co złe i dobre we mnie i w istotach żywych, jest dziełem dziecio -jadsy
– Diecio – żerca swój dobry czyn obróci w zło w czasie późniejszym
– Niczemu nie jesteśmy winni, gdyż wszelki ruch pochodzi od niego
– Zło i dobro są z urodzenia śmiertelnymi przeciwnikami
-Zło zawsze okłamie dobro. wszelkie uczucia litości, współczucia, wybaczenia przekazywane nam przez dziecio – jadsę są pozorowane, zło ze swej natury jest ich pozbawione.
– Zaniechanie czynu dobrego, pod wpływem uczuć litości ,współczucia i wybaczenia do zła jest zabronione, gdyż po pierwsze, odmawiasz pomocy dobru, po drugie zło wykorzysta to w złych celach.
– Ponieważ zło w czystej postaci to śmierć, więc dziecio – jadsa nie jest do końca zły, gdyż żyje.
– Idealna miłość jest całościowym upodobaniem cech drugiej osoby, jest też zarazem pełną akceptacją tych cech.
– Dobro nie może niczego czcić w źle, gdyż miłość i cześć do zła oznaczała by akceptację zła.
– Dziecio – żerca prawie w ogóle nie ma pojęcia o miłości dobra i jego zasadach, gdyż jest prawie doskonałą odwrotnością tego dobra, więc niemoże nas go uczyć.
– Istotą zła jest upodobanie w chaosie i bałaganie, upodobanie w niszczeniu. Szkoli się w tym i doskonali, stawiając sobie zadanie: jak niszczyć w coraz bardziej skomplikowany sposób, tak by nie ucierpiał skutkiem tego zniszczenia.
– Istotą dobra jest upodobanie porządku i stawia sobie cel: Jak wznieść większy porządek bez niszczenia czegokolwiek.
Zrozumienie wzajemne między dobrem i złem jest niemożliwe, gdyż każda istota żywa z natury swojej chce żyć.
– Dziecio – żerca prawie doskonale rozumie i czuje zło!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Zło uderza złem i z prawa akcji i reakcji wynika, że zło uderza do niego, a ponieważ jest zły więc pewnie oto mu chodzi. Uczmy się od niego przez odwrócenie i uderzajmy dobrem a dobro uderzy w Nas
P Bardzo ważne jest by udostępniać innym swoje dowody określające zło.

Kieruj się zawsze dobrem ogółu. 
Siebie stawiaj na drugim miejscu.

Każdą pracę staraj się wykonywać z myślą o dobru wspólnym. Nie pokładaj nadziei na wyróżnienie się w społeczeństwie, przez ukrywanie swojej większej wiedzy, gdyż sama niewiele możesz zrobić. Olbrzymie projekty wymagają wysiłku całej Ludzkości, a do tego potrzebne jest dobrze wykształcone społeczeństwo. Wspomnianym wyżej celem może być nauka społeczeństwa, po przez pójście na studia i zamieszczanie tego co się nauczyliśmy na stronach internetowych. Bardzo łatwo można założyć darmowego bloga.. Każda informacja jest niezwykle cenna. Bardzo ważne by to czego dowiedzieliśmy się na studiach przekładać na język większości społeczeństwa. Staraj się rozumować siebie jako drobny trybik w olbrzymiej maszynerii społecznej, że nawet gdybyś miała kompletną wiedzę teoretyczną, na temat budowy elektrowni, to Sama jej nie wybudujesz, Sama nie zbudujesz komputera. Im bogatsze społeczeństwo tym bogatsza jednostka. Polecamy wam film – Piękny Umysł- gdzie przedstawiony jest życiorys wynalazcy tej zasady. Zasada ta jest stosowana w ekonomi, a Stany Zjednoczone stosując ją wyrosły w prawdziwą potęgę gospodarczą!!!!!!!
Efekty, zyski z pracy nad doinformowaniem społeczeństwa zbierzesz natychmiast, świadome społeczeństwo to społeczeństwo życzliwe i radosne, skłonne do pomocy drugiemu. Jk przyjemnie jest chodzić po miastach i wsiach wśród takich Ludzi

Kieruj się zawsze maksymalnym zyskiem energetycznym dla całej grupy i dla siebie.

Niech tu przykładem będzie znany kawał o rolniku i złotej rybce. Rolnik widząc zamożność swego sąsiada, zażądał od złotej rybki, żeby sąsiad wszystko stracił, zamiast zażądać od Niej większego bogactwa.
Zauważ, że gdyby poprosił o większe bogactwo, grupa On i sąsiad była by bogatsza. Powinien też sąsiadowi powiedzieć o złotej rybce, żeby ten mógł od niej zażądać jeszcze większego bogactwa, co dało by rolnikowi nowe pomysły, nowe pragnienia, które złota rybka mogła by spełnić. Co dwie głowy to niejedna. 
Nasze czyny powinny być starannie przemyślane w odniesieniu do całego społeczeństwa, tak by przynosiły grupie i Mnie maksymalny zysk, przy czym interes grupowy jest ważniejszy, to jak magazynowanie w społeczeństwie energii, która w przyszłości przyniesie zysk, tak że dla Mnie. Jest to zysk znacznie trwalszy, który bardzo ciężko stracić. 
Kierowanie się tą zasadą, jest to sztuką niezwykle trudną, której trzeba się codziennie uczyć i która niema granic doskonałości

              Nigdy nieumartwiaj swojego ciała ni ducha

Gdyż w sytuacji gdy zło jest najsilniejsze to umartwienie niepoprawi twojego stanu, tylko je pogorszy. Ponieważ zły jest najsilniejszy, więc twoje umartwienie nie boli go, wręcz przeciwnie, zło jest między innymi wszelkiego rodzaju bólem, więc tak naprawdę zły żywi się tym cierpieniem a wszelkie poprawy wynikłe z umartwiania są przez niego sfingowane, by mógł w przyszłości na tobie i innych żerować dając powód do coraz to nowych umartwień. Przykładem może być film Pasja, który to pokazuje jak oszukał Chrystusa, mianowicie wmówił Mu, że jego dobrowolne poświęcenie swojego życia zbawi świat przed złem.Jego ciągłe umartwianie ciała i ducha  nie dało nic. Minęło 2000 lat i zło jak panoszyło się, tak dalej się panoszy. Gdy by rzeczywiście wtedy zwyciężył zło, to w najgorszym dla nas przypadku niepowinno ono przybrać na sile po tym wydarzeniu. Natomiast jest wręcz przeciwnie, ciągłe wojny i zabójstwa w różnych częściach świata, w tym dwie straszliwe wojny światowe, masowe rzezie zwierząt, które przecież stoją w sprzeczności z zasadą nie niszcz niczego i zasadą niezabijaj, zbierają śmiertelne żniwo większe niż za czasów Jezusa. Całe to ględzenie Kościołów, że zwierzęta nie są żywe, jest kłamstwem. Zwierzęta tak samo odczuwają: strach, ból, przyjaźń i inne uczucia, które my odczuwamy. To, że Dziecio – Jadsa tak ubogo je wyposażył w stosunku do nas gdy chodzi o rozum, to kolejna jego zbrodnia. 
Drugim przykładem może być umartwienie ciała w celu odchudzenia.

Obowiązkiem Boga jest kreowanie życia maksymalnie wyposażonego w zmysły i stałe doskonalenie tego życia w miarę rozwoju swojej nauki. Tak po za tym jest nieskończony więc już zna spsób kreowania innych istot żywych w sposób idealny. My jesteśmy dowodem, że nie wywiązał się ze swoich obowwiązków.

Wstęp do ogólnej teorii względności. cz 1

Wzór na liczenie tensorów znajdziecie pod poniższym linkiem

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

W skrócie teoria ta opisuje kształt przestrzeni wielowymiarowych. Dla przestrzeni kartezjańskiej, która jest liniami prostymi prostopadłymi do siebie. Wogóle definicją jakiej kolwiek przestrzeni jest prostopadłość lini dowolnego kształtu. Wektor wypadkowy składający się z dwóch wektorów można opisać

Gdzie wersory e – iks i e – igtek są wersorami czyli wektorami jednostkowymi, pokazującymi kierunek. Ponieważ przestrzeń kartezjańska jest liniami prostymi, więc wersory są stałe f(e) = 1. Dla dwóch wektorów w tej przestrzeni stosujemy aksjomat iloczynu dwóch wektorów i bierzemy tylko ich składowe iksowe. To wystarczy by opisać kształt przestrzeni dowolnego kształtu, lecz identycznych w karzdym kierunku.

Poto stosujemy iloczyn dwóch wektorów by otrzymać macierz wersorów, która nazwana jest tensorem metrycznym. Tensor to twór matematyczny, który gwarantuje nam prostopadłość wektorów. W ten spsób możemy liczyć przestrzenie ,których niewidziomy, my widzimy tylko trzy wymiary a tensor pozwala nam liczyć przestrzenie nawet o nieskończenie wielu wymiarach. Z powyższego rysunku mamy więc dwa wektory o składowych w kierunku x.

Więc iloczyn tych dwóch składowych daje nową słkadową wypadkową w kierunku x.

J9e) – jest Jakobianem przejścia wersorów e(n). W przestrzeni kartezjańskiej funkcja je opisująca jest stała i równa jeden.

I wartość takiego tensora metrycznego jest równy jeden. Br>
.

Ostatni wzór otrzymujemy po przejściu do różniczek, czyli bardzo małych zmian. Więcej znajdziecie tutaj:

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/rachunek-rozniczkowy-wykad.html

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
Rozważmy teraz przestrzeń nieliniową lecz jednorodną w każdym kierunku. Dla przykładu weźmy przestrzeń energii Niutona, pularnie zwanej energią potencjalną masy. Jej wykres jest właśnie jej przestrzenią. Sprubujmy opisać jak będzie się zmieniał wektor jednostkowy w zależności od odległości danego punktu przestrzeni od środka masy. To że on jest większy od jedności widać z poniższego rysunku

Taka przestrzeń już nijest kartezjańska. Tu wersory nie są już dane przez funkcję stałą lecz przez funkcję pokazaną niżej. Wersor e pomnożyliśmy i podzieliliśmy przez bardzo drobną zmianę energii, gdyż dla niej szukamy kształtu przestrzeni.

Pierwszy wzór jest ścisły, jednak dalej stosujemy przybliżenie łączące sumę wielkości z ich iloczynem. Puźniej stosujemy jeszcze raz przybliżenie, które być może zniesie błąd wynikający z pierwszego przybliżenia. Końcowego wzoru nie należ więc traktować jako ścisłego lecz jako lepsze lub gorsze przybliżenie żeczywistościżsamość niżej podana między dodawaniem i mnożeniem ma ponoć scisłe zastosowanie w żeczywistości. Wynika z niej rozrzut Maxwela, choć to błąd to jednak Nasz wszechmocny ojciec stosuje go w rzeczywistości. Na tyle nagminnie, że tożsamość tą przyjęto jako aksjomat!!!!!!!!!!!!!! Dalej zastosujemy następujący wzór

Jest to mtryka przestrzeni podniesiona do potęgi n wymiarów, widać wcześniej, że wektor C(x) ma wymiar ilości składowych d(x). Podnosząc więc powyższy wzór do potęgi 1/n, otrzymamy wzór na kształt przestrzeni zależny od ilości wymiarów.

Jest to końcowy wzór opisujący zmianę energi jak i zmianę wersora w zależności od odległości punktu od środka masy. Ma scisłe zastosowanie do dużych różnic mas np. planeta człowiek, tym samym daleko temu wzorowi do równania Ensteina. Iloczyn współrzędnyh iksowych jest właśnie tensorem metrycznym, który opisuje poniższa macierz. Więcej na temat rachunku tensorowego znajdziecie tutaj

http://jakpowstajfraktale.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

n – jest liczbą wymiarów .

Za czas t wstawiamy czas, któory potrzebuje światło by dotrzeć od masy do masy!!!!!!!!!!!!

Ponieważ macierz jest symetryczna więc dobrze pasuje do dużych różnic mas np. planeta i człowiek. W przypadku dwóch dużych mas macierz przestaje być symetryczna, gdyż przestrzeń traci swoją jednorodność. Sama druga masa zniekształca przestrzeń. Rozwiązanie takiej macierzy jest skomplikowane. Tym problemem zajmiemy się w innym artykule, w którym podążymy ściśle śladami Ensteina. Potrzebna jest dotego znajomość opisu matematycznego przestrzeni Mińkowskiego i Rimana.
Jeżeli jeszcze uzmiennimy stałą a wtedy powyższy wzór należy scałkować po d(a):

Jest to najogulniejsza postać wzoru. Osttatni wzór pokazuje zmianę długości wersora e, za e postawiamy oczywiście jeden i wychodzi nam różnica między długością e w przetrzeni kartezjańskiej i niekartezjańskiej.
Jeżeli teraz podstawimy za Xn e = 1, a więc bazę kartezjańską, to otrzymamy przejście z bazy tej do bazy energii potencjalnej Niutana, a ściślej określimy długość wersorów w tej bazie. Oznaczymy je e – prim.

Ponieważ wersor e = 1, więc potęgę tego wersora można pominąć. Jeden podniesione do dowolnej potęgi daje jeden.

Jeżeli na tomiast za Xn podstawimy współrzędne punktu x np. w dwóch wymiarach – n = 2, to składową y określa taki sam tensor. Jeszcze trzeba skorzystać z twierdzenia Pitagorasa a otrzymamy Długość wektora w przestrzeni energi potencjalnej Newtona.

Co dalej możemy zapisać

Wobec tego trójwymiarowa przestrzeń przedstawiona jest tensorem.

Logarytm czyni z przestrzeni katrezjańskiej przestrzeń Mińkowskiego a w takiej przestrzeni sinusy i kosinusy zastępują sinusy i kosinusy hiperboliczne.
Uaktualniony więc wzór powszechnego ciążenia dla dużych różnic mas wygląda następująco:

Jest to naturalnie metryka przestrzeni w Cx – Przepraszamy za błąd w oznaczeniu. Wyżej podaną tablicę liczymy według wzoru.

Dokładnie rozpisany ten wzóre znajdziecie w artykule – Rachunek tensorowy.